Michiya Hanayagi and Hanayagi Dance Group
Soko Taru Mikoshi Ren
Nishikawa School of Nihon Buyo
Seiichi Tanaka and San Francisco Taiko Dojo
Cherry Blossom Queen Program
Hirofumi Taniguchi and Kayo Parade
Hokka Nichi Bei Kai
Urasenke Tankokai
Omote Senke Domonkai
Ura Senke Foundation
Ikebana Teachers Federation
Soko Joshi Judo Club
Washi Ningyo
Mihara Family
George Yamasaki, Jr.
Allen Okamoto
Benh Nakajo
Shigeru Kimura
Steve Hirabayashi
Seiko Fujimoto
Sachiko Nishida
June-ko Nakagawa
Consulate General of Japan in San Francisco
Japanese Chamber of Commerce of Northern California
Japan Airlines
Northern California Japanese Sword Club (Richard Mantegani)
Kikkoman Sales USA, Inc.
Japan Food Company International, Inc.
Japantown Merchants Association
Union Bank
Fujiyasu Kimono Company
Nikkei Lions Club
Veteran of Foreign Wars
Nihon Minyo Buyo Renmei
Takara Sake USA, Inc.
Ozeki Sake USA, Inc.
Gekkeikan Sake USA, Inc.